1. Equitherapie

Ervaren door paarden brengt verandering

Door met paarden contact te maken en door samen in beweging te komen maakt het kind / de volwassene kennis met nieuwe situaties. Het mooie van de omgang met paarden is dat de mens in zijn geheel wordt aangesproken, paarden accepteren de mens zoals hij op dat moment is. Hierop geven zij een reactie, men doet nieuwe ervaringen op over zichzelf. Op de hulpvraag gericht accenten kunnen op deze manier worden aangereikt.

De kudde paarden leeft in een natuurlijke omgeving, in vrijheid en in gezondheid. Voor veel mensen is dit een belangrijke ervaring om het eigen gezonde zelf weer te beleven.

Volgens een vooraf opgesteld plan uzelf ervaren, uw ervaringen reflecteren, hiervan leren, vervolgens oefenen en toepassen in het dagelijkse leven. Op deze ervaringen weer reflecteren, enz. U werkt in een cyclisch proces. Zo wordt ontwikkeling in gang gezet en bevorderd.

In plaats van de term equitherapie geef ik de voorkeur aan de omschrijving ontwikkelingsbevordering. De hulpvraag kan zich richten op lichamelijk functioneren (b.v. zintuigelijke waarneming, motoriek), op emoties, op cognitief functioneren en/of op sociale interactie. 

Door thuis, op school of op het werk te oefenen met hetgeen is geleerd van en met de paarden ontstaat een nieuw handelingsrepertoire. Hiermee kan een nieuw zelfbeeld worden gevormd over de eigen persoon en over de wereld hieromheen.

In samenzijn met de paarden zelfvertrouwen en zelfbewustzijn beleven en beoefenen.

 

Tarieven

Kennismakingsgesprek

Vrijblijvend

Intake gesprek en verslaglegging

€ 55,00

Ontwikkelingsbevordering met het paard

€ 72,50 voor 1 uur

€ 88,50 voor 1,5 uur

Tussenevaluatie / eindgesprek

€ 35,00