2. Leren natuurlijk

Versterkt leervermogen en bevordert leervoorwaarden

Leerprestaties, emotie en gedrag beïnvloeden elkaar wederzijds, dit geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen 

Wanneer een volwassene stagneert in zijn leermogelijkheden kan dit zichtbaar worden op het werk, in het privéleven of tijdens studie. Uitingsvormen van stagnerend leervermogen kunnen zijn: lichamelijke klachten, verlies van motivatie, depressie of het zoeken naar ”verdoving”. Via het op volwassenen gerichte ”Gelukkig-Vitaal” programma kunnen we samen zoeken naar oplossingen voor herstel van vitaliteit en levenslust.

Kinderen ontwikkelen hun leervermogen vanuit beweging. Tussen het 2e en het 7e levensjaar worden basismotorische vaardigheden verworven (b.v. balanceren, rennen, rollen, duikelen, springen) Zo leert het kind het eigen lichaam kennen en beheersen. Tijdens de basisschoolperiode is een kind het meest gevoelig om bewegingsvaardigheden uit te bouwen naar b.v. kracht, snelheid, lenigheid, coördinatie. Hiermee is een belangrijke basis gelegd om tijdens de verdere schoolloopbaan te komen tot abstract /cognitief leren, b.v. rekenen, taal, schrijven,  vreemde talen, wiskunde etc.

Een kind dat in zijn ontwikkelingsmogelijkheden stagneert uit zich b.v. met buikpijn, hoofdpijn, spijbelen, agressie, overmoed, faalangst, een zich terugtrekken of motivatieverlies. Eigenlijk bestaan er geen domme, drukke of onmogelijke leerlingen; er bestaan wel kinderen die niet worden aangesproken in hun eigen talenten en leermogelijkheden.

Via het op kinderen gerichte ”Leren Natuurlijk” programma van Hippotriade gaan we samen op zoek naar mogelijke oorzaken van de leerblokkade(s) en richten we ons op het opheffen hiervan. Oorzaken kunnen ver terug liggen in de bewegingsontwikkeling. Het ABC van leren bestaat uit Aandacht, Innerlijke en uiterlijke Balans (dé voorwaarde om stil te kunnen zitten) en Concentratie. Uitgangspunt zijn altijd de talenten en de sterke kanten van het kind.

 

Werkwijze

Na een testprotocol krijgen de kinderen een breed scala aan spel- en beweegmogelijkheden aangeboden om zelfvertrouwen, ruimtelijke oriëntatie, motivatie, samenwerken en plezier in leren weer op gang te brengen. De interesse van het kind en het eigen ontwikkelingsniveau zijn leidend voor de keuze van de activiteiten. De hulp van het paard motiveert en levert een grote bijdrage in het aanbod van motorische, emotionele en sociale ontwikkelingskansen.

In het handelingsplan wordt gebruik gemaakt van technieken uit de Psychomotorische Remedial Teaching, de Brain-Gym methode en van spel en technieken afkomstig uit de Heilpedagogische Ontwikkelingsbevordering met het paard.

Voor volwassenen die niet meer open (kunnen) staan voor nieuwe ervaringen en zodoende blokkeren in hun leermogelijkheden is bewegen met en op het paard de basis van een coachingstraject (zie Gelukkig-Vitaal).

 

Tarieven

Kennismakingsgesprek
Vrijblijvend
Intake / verslaglegging
€ 55,‑‑
Individuele bijeenkomst met paard

 

€ 72,50 voor 1 uur
€ 88,50 voor 1,5 uur
Tussentijdse evaluatie / eindgesprek
€ 35,00 per uur