3. Pedagogische ondersteuning

Socialiseren door te leren van paarden

Pedagogische Ondersteuning richt zich op het vergroten van zelfredzaamheid en weerbaarheid door adequaat (sociaal) gedrag.

Omgang en contact met paarden is van (ped)agogische waarde. Het leert mensen omgaan met grenzen, regels hanteren, samenwerken, omgaan met woede en angst en het bouwt aan zelfvertrouwen. De paarden brengen beweging in vaak complexe pedagogische situaties.

Xenophon, een Griekse geschiedschrijver en groot paardenman, beschreef dit fenomeen reeds in zijn kronieken rond 400 v.Chr. De Duitse dichter/wetenschapper Von Goethe schrijft vanuit zijn werk als wetenschapper over de invloed van paarden op zowel de psychische als op de fysieke gezondheid. Meer recent wordt sinds 1960 in Duitsland het paard bewust ingezet in opvoedingssituaties ten behoeve van kinderen met probleemgedrag.

Om met hulp van de paarden sociaal gedrag te oefenen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een begeleidingstraject. Een traject bestaat uit 10 bijeenkomsten van een uur. In overleg zijn er ook mogelijkheden voor opvang voor dagdelen of voor meerdaagse opvang.
 

Werkwijze

Activiteiten rondom de kudde paarden vormen de basis van het handelingsplan. De (ped)agogische houding van waaruit wordt gewerkt is gebaseerd op de concepten ’Zaakgeoriënteerd Partnerschap’ (Kröger), ’Geweldloos Verzet’ (Omar) en ’Actief Luisteren’ (Gordon).

 

Tarieven

 

Begeleiding per uur
€  45,00
Begeleiding per dagdeel
€ 125,00
Begeleiding per dag
€ 200,00
Begeleiding per week
€ 865,00